Marion Theuws Voeding en Dieet
Goed om te weten

royal_vrij_lepels

 

 

 

Behandeltijd
De behandeling bestaat uit méér dan alleen het gesprek met u in de behandelkamer. Ik voer bijvoorbeeld ook berekeningen uit, stel een op maat gesneden voedingsadvies op en heb mondeling en/of schriftelijk contact met uw arts. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.


Afspraak afzeggen
Wanneer u een afspraak met mij niet kunt nakomen, dient u dit minimaal 24 uur vantevoren telefonisch mede te delen. U mag ook de voice mail inspreken, een SMS sturen of een whatssapp berichtje sturen.  Indien u dit nalaat, kunnen de kosten van het consult bij u in rekening worden gebracht. Deze kosten worden dan niet vergoed door de zorgverzekeraar. Indien de telefoon niet wordt opgenomen kunt u de voice-mail inspreken. Spreek duidelijk uw naam, datum en tijd van het consult in wat u af wilt zeggen. Afspraken die per mail worden afgezegd en die te laat worden gelezen worden ook in rekening gebracht.


Privacy

Marion Theuws Voeding en Dieet gaat zorgvuldig en vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 

Als je gebruik maakt van de diensten van Marion Theuws dan heeft zij gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij aan:

Naam
Geboortedatum
Adresgegevens
BSN
Telefoonnummer/ mobiel nummer
Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
E-mailadres
Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens

 

Waarom is dat nodig?

Marion Theuws heeft jouw persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van haar werkzaamheden om je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te verstrekken.

 

In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige persoonsgegevens’ van jou. Dat doet de diëtist alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële doeleinden.

 

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Marion Theuws bewaart jouw persoonsgegevens tot 15 jaar na beëindiging van de dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst).

 

Delen met anderen

Als je verwezen bent door je behandeld arts of praktijkondersteuner stuurt Marion Theuws aan het begin, aan het eind (en tussentijds indien noodzakelijk) een rapportage naar deze verwijzer.

Als je komt zonder verwijzing vraagt Marion Theuws jouw toestemming om je verwijzer een rapportage te sturen.

Marion Theuws zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan aanvraag van dieetvoeding of overdracht naar andere instelling bij opname). Marion Theuws heeft met andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.

 

 

 Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten) verwijderen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar  info@mariontheuws.nl Er zal dan een afspraak worden gemaakt, hiervoor is legitimatie altijd noodzakelijk, om aan te tonen dat het om jouw persoonsgegevens gaat.

 

Beveiliging

Marion Theuws neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met Marion Theuws via telefoonnummer 06-839 22 885 of via info@mariontheuws.nl.

 

Meer informatie

Als je vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Marion Theuws kun je contact opnemen met de praktijk via telefoon of email.

 

Voor meer informatie over privacy kun je de website van de Autoriteit Persoonsgegevens raadplegen.

 


Klachtenregeling
Ik doe er alles aan om goede zorg te verlenen en alles zorgvuldig te organiseren. Mocht u als client toch niet tevreden zijn, dan is het belangrijk dit eerst met mij te bespreken. Als dat geen oplossing biedt, kunt u een klacht indienen bij het Klachtenloket paramedici  via www.klachtenloketparamedici.nl. Het klachtenloket is ook per mail of telefonisch bereikbaar. Telefonisch op 030-310 09 29 van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 12.30 uur of per mail via info@klachtenloketparamedici.