Marion Theuws Voeding en Dieet
 

shutterstock_129354920_rood_fruit_hout

 

 

Vergoeding reguliere behandelingen                                                     

Dieetadvisering zit in het basispakket van uw zorgverzekering. Je hebt recht op 3 uur dieetadvisering per jaar. Daarnaast hebben veel verzekeraars dieetadvisering ook opgenomen in hun aanvullende verzekering. Deze vergoeding komt bovenop de 3 uur in de basisverzekering.

 

Dieetadvisering uit de basisverzekering valt onder het verplicht eigen risico van 385 euro in 2023. Kinderen onder de 18 jaar hebben geen eigen risico. Vergoeding vanuit de aanvullende verzekering gaat niet af van het eigen risico.

 

Zit u in een zorgstraat? Komt u bij een praktijkondersteuner?

Mensen met diabetes of COPD kunnen dieetadvisering  voor deze ziektebeelden vergoed krijgen als hun behandeling onderdeel is van gecoördineerde multidiciplinaire zorg. Ook bij hart- en vaatziekten, hoge bloeddruk, verhoogd cholesterol en verslechterde nierfunctie kun je bij je huisarts of  praktijkondersteuner navragen of je in aanmerking komt voor een verwijzing naar de diëtist binnen een zorgprogramma. In deze situatie gaan de kosten voor dieetbehandeling niet af van je eigen risico.

 

 

Tarieven dieetbehandeling vergoed door verzekeraars:

De tarieven worden bepaald door de ziektekostenverzekeraars.

De tarieven verschillen per verzekeraar en variëren van  69-75 euro  euro per uur in 2023.

Hieronder kun je zien hoeveel tijd ik declareer per soort consult.

 

eerste consult                   totale behandeltijd max. 90 min

eerste consult intensief      totale behandeltijd max. 120 min

kort vervolgconsult            totale behandeltijd max. 30 min

vervolgconsult                   totale behandeltijd max. 45 min

emailconsult/bestellen dieetvoeding/telefonisch consult totale behandelijd 15 tot 30 minuten.

 

Individueel dieetadvies:

Niet alleen de tijd dat je met mij in gesprek bent wordt gedeclareerd, maar ook de tijd die noodzakelijk is voor het analyseren van voedingskundige, dietistische, medische en verpleegkundige gegevens en het opstellen van een individueel dieetadvies. Deze tijd vind je terug  onder de omschrijving "individueel dieetadvies".

 

Tarief voor niet verschijnen op gemaakte afspraak of te laat afzeggen in 2023:

Per ingepland kwartier 20,35 euro. 

 

Afspraak afzeggen of niet nagekomen:

je kunt je afspraak afzeggen per telefoon, je mag ook de voice-mail inspreken. Indien je op werkdagen minimaal 24 uur van tevoren je afspraak afzegt, zijn hier geen kosten aan verbonden. Wanneer je dit niet (op tijd) doet, worden de kosten van het consult in rekening gebracht. Deze rekening kan niet worden gedeclareerd bij je verzekeraar. Afspraken die per mail worden afgezegd gelden als niet afgezegde afspraken.

 

Tarief niet gecontracteerde zorg 2023 (b.v als je meer tijd nodig heeft dan je verzekeraar vergoed) is 20,35 euro per kwartier.

tarief individueel voedingsadvies (advies zonder medische indicatie) voor 2023 is 20,35 per kwartier. Je kunt deze kosten soms declareren via je aanvullende verzekering.

Toeslag voor een huisbezoek, indien je verzekeraar dit niet vergoed is 31 euro per bezoek per adres in 2023.

 

 

Lees ook de algemene voorwaarden.